Ο βασικός στόχος της εταιρίας μας και το κύριο πεδίο εξέλιξης είναι να προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις σε μια μεγάλη ποικιλία μαρμάρων, που εκτείνεται και σε αντίστοιχα μεγάλο εύρος χρωμάτων. Από το 1979 καθημερινά φτάνουμε και επεκτείνουμε τους στόχους μας, έχοντας φτάσει τα 6 ενεργά λατομεία και 2 εργοστασιακές μονάδες επεξεργασίας.

Η μεγάλη μας εμπειρία στην επεξεργασία των υλικών μας επιτρέπει να παράγουμε μοναδικά προϊόντα-λύσεις στοχευμένα αποκλειστικά σε εσάς. Με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και μέσα στις προδιαγραφές του κάθε υλικού. Η υπευθυνότητα απέναντι στον πελάτη μας και η αγάπη μας στο υλικό που λέγεται μάρμαρο μας οδηγεί καθημερινά να βελτιώνουμε το επίπεδο επεξεργασίας, παραγωγής και ποιότητας.